Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Odvoz odpadu

  Odvoz odpadu ako jedna z nosných činností spoločnosti je realizovaná zo strediska v Hričove. Odvoz odpadu zabezpečuje celkom 65 pracovníkov vedených technicko – hospodárskym manažmentom s patričnou kvalifikáciou a hlavne dlhoročnými skúsenosťami. V Žilinskom kraji ide o zvozovú oblasť s 365 tisíc obyvateľmi, čo reprezentuje 7% slovenského trhu.
  Odvoz odpadu je zabezpečovaný modernými vozidlami MERCEDES-BENZ s nadstavbami FAUN s lineárnym stláčaním, resp. rotačným stláčaním. Spoločnosť postupne unifikovala vozidlový park, vrátane nadstavieb vozidiel a univerzálnymi výklopníkmi na zberné nádoby 110 – 1100 litrov. Veľkokapacitné kontajnery do objemu 10 m3 sú zvážané ramenovými nakladačmi MERCEDES-BENZ, od 10 m3 do 35 m3 naťahovacími kontajnermi na vozidlách MERCEDES-BENZ.
  Od roku 2002 zabezpečuje spoločnosť odvoz odpadu kontajnermi ABROLL a lisovacími kontajnermi objemov 20 – 40 m3 na vozidlách MERCEDES-BENZ s naťahovacími systémami KURTA a PALFINGER.

  Spoločnosť zabezpečuje komplexne odpadové hospodárstvo hypermarketov na území mesta Žilina aj v okolitých mestách. Firma postupne zavádza plastový program zberných nádob objemov 120 – 1100 litrov.

  V mestách Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Ružomberok, Žiar nad Hronom a Prievidza je zavedený separovaný zber odpadu v druhovej skladbe sklo, plasty, papier, kovy a kompozitné obaly.

  Na stredisku v Hričove je moderne vybavená opravárenská kapacita, vozidlá sú garážované, šatne pre zamestnancov moderne vybudované a priestory pre technický manažment tvoria slušný štandard.

  Inovácii vozidiel a obslužnej techniky je venovaná náležitá pozornosť a starostlivosť, investičný rozvoj spoločnosti je na vysokej úrovni konkurujúcej zahraničným odpadárskym spoločnostiam.