Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Zneškodňovanie odpadu

  Spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný:

  Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec
  Skládka odpadov Bytča - Mikšová
  Skládka odpadov Žiar nad Hronom

  Skládky odpadov slúžia na zneškodňovanie odpadov kategórie „O“ (ostatný odpad) podľa schválených prevádzkových poriadkov príslušným OÚ OŽP. Na skládkach odpadov pracuje viac ako dve desiatky pracovníkov, ktorí zabezpečujú kompletný servis od váženia, evidencie odpadu, hutnenia odpadu (kompaktor Hanomag, Catepilar), rekultivácie skládky za jej súčasnej prevádzky. Oprávnená organizácia vykonáva pravidelný monitoring vplyvu skládok odpadov na pozemné a povrchové vody, priesakové kvapaliny a tvorbu a zloženie skládkových plynov.


  Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec

  Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec je definitívne uzatvorená a zrekultivovaná. Na skládke bude realizovaný monitoring po dobu 30 rokov v súlade s platnou legislatívou.


  Skládka odpadov Bytča - Mikšová

  Skládka odpadov je uzatvorená z dôvodu jej naplnenia. V súčasnosti prebieha príprava jej rekultivácie.  Skládka odpadov Žiar nad Hronom

  Skládka odpadov je uzatvorená z dôvodu jej zaplnenia. V súčasnosti prebieha príprava rekultivácie skládky a súčasne je budovaná Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom.