Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Kontaktný formulár

  E-mail:
  Predmet:
  Text:
  Opíšte obrázok:  Kontakt


  V zmysle zákona č. 18/2018 naša spoločnosť spracováva osobné údaje primerane, relevantne a výhradne na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.
  Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva prostredníctvom návrhu, ktorý podá na Úrad na ochranu osobných údajov:
  Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
  V prípade potreby môže dotknutá osoba požiadať spoločnosť o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov spôsobom, ktorý vymedzuje zákon č. 18/2018 Z.z.


  Správa firmy
   T + T, a.s.
   Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
   Tel.: 041/ 56 21 635
   Fax: 041/56 22 157
   e-mail: teate@t-t.sk
  http://www.t-t.sk/

  Zväčšiť mapu

  Údržba zelene - Zberný dvor
   T + T, a.s.
   Jánošíkova 14, 010 01 Žilina
   Tel/fax: 041/56 23 704, +421 918 842 955

  Zobraziť T+T a.s. Čistenie mesta - Zberný dvor na väčšej mape

  Odvoz odpadu
   T + T, a.s.
   Hričov
   GPS: 49° 14' 43" N 18° 38' 42" E
   Tel.: 041/72 47 896, 041/72 46 755
   Fax: 041/50 06 625

  Zobraziť Dolný Hričov na väčšej mape


  Skládka
   T + T, a.s.
   Považský Chlmec
   Tel/Fax: +421/41/56 21 953, +421 918 842 978

  Zobraziť T + T, a.s. Skládka na väčšej mape


  Skládka
   T + T, a.s.
   Bytča - Mikšová
   Mobil: +421/905/693 864

  Zobraziť Skládka - Bytča - Mikšová na väčšej mape  Zberňa odpadov Prievidza
  Garážova 1, Prievidza
  Mobil: +421/905 335 399, +421/905 335 398

  Zobraziť Zberňa odpadov Prievidza na väčšej mape  Skládka odpadov Žiar nad Hronom
  Horné Opatovce
  Mobil: +421/905 693 858

  Zobraziť Skládka odpadov Žiar nad Hronom na väčšej mape