Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Údržba zelene

  Stredisko údržby zelene sídli na Jánošíkovej ulici v Žiline. Spoločnosť udržuje v meste Žilina centrálnu mestskú zónu a sídliská Hliny. O mestskú zeleň sa trvalo stará viac ako 30 stálych zamestnancov a počas sezóny je zamestnaných ďalších 20 pracovníkov. 

  Sídlisková zeleň si vyžaduje starostlivosť na úrovni mestských parkov. Veľkú pozornosť venuje stredisko trávnatým plochám, ktoré sú postupne rekultivované a taktiež stromovej zeleni či už vo forme stromoradí alebo solitérom. Stredisko zabezpečuje aj čistotu verejnej zelene tým, že pravidelne vykonáva dozber nečistôt z trávnikov (papier, igelity) a tieto sú dva krát ročne pohrabané a po každom kosení prevzdušnené. 

  Na území mesta Žiliny je každoročne vysadených viac ako 50 tisíc živých kvetov, pričom sú kvetinové záhony sústredené väčšinou v centrálnej mestskej zóne a je záujmom spoločnosti T+T, a.s. rozšíriť túto kvetinovú výsadbu aj do obytných sídlisk. Stredisko údržby má dobudovanú aj projektovú kanceláriu a pre svoju potrebu aj úspešne realizuje svoje zelené projekty či už pri nových rodinných domoch, pri obnove parkov alebo pri prieťahových komunikáciách. Technicky je stredisko vybavené kosačkami Etesia, nákladnými vozidlami MERCEDES s naťahovacím systémom kontajnerov, mechanizmami Komatsu či UNC.