Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Zberňa odpadov Žilina


  Adresa zberne odpadov:
   Jánošiková 14, 010 01 Žilina
  Prevádzkovateľ
  : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
  Číslo povolenia: OU-ZA-OSZP3-2016/016073-003/Deb
  Vydal: Okresný úrad Žilina, dňa 27.04.2016
  Vedúci zberne odpadu: Bc. Juraj Hollý

  Kontakt na zberňu odpadov: +421 918 842 955  Odoberané odpady
  Prevádzková doba:
  Pondelok - Piatok 10:00 -18:00 hod
  Sobota 8:00 - 12:00 hod

  ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)
  Maximálna hmotnosť odpadu vrátane vozidla: do 5 ton  Zberňa odpadov Žilina – Považský Chlmec

  Adresa zberne odpadov: Považský Chlmec, za zrekultivovanou skládkou
  Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
  Číslo povolenia: OU-ZA-OSZP3-2016/016070-003/Deb
  Vydal: Okresný úrad Žilina, dňa 26.04.2016
  Vedúci zberne odpadu: Bc. Juraj Hollý
  Kontakt na zberňu odpadov: +421 918 842 978

  Odoberané odpady

  Prevádzková doba:
  Pondelok – Piatok 10.00 – 18.00 hod.
  Sobota  08.00 – 12.00 hod.

  ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)
  Maximálna hmotnosť odpadu vrátane vozidla: do 5 ton

  Zberňa odpadov Prievidza 

  Adresa zberne odpadov: Garážová 1, Prievidza
  Prevádzkovateľ
  : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
  Číslo povolenia: OU-PD-OSZP-2016/008334
  Vydal: Okresný úrad Prievidza, dňa 15.04.2016
  Vedúci zberne odpadu: Anton Pračko

  Prevádzková doba:
  Pondelok - Piatok 08:00 -16:00 hod 
  Sobota 8:00 - 13:00 hod 


  Odoberané odpady 
  - vyradené elektrické a elektronické zariadenia
  - žiarivky a výbojky
  - autobatérie, monočlánky, akumulátory 
  - druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRA PAK, kovové obaly) 
  - motorové, prevodové oleje, obaly z olejov 
  - farby, lepidla, obaly z farieb 
  - veľkorozmerný odpad (nábytky, zariadenia, koberce, ...)
  - drobný stavebný odpad (obklady, dlažby ... )
  - biologicky rozložiteľné odpady


  ___________________________________________________________________________________

  Zberňa odpadov v Dolnom Hričove

  Adresa zberne odpadov: Dolný Hričov, priemyselná zóna obce

  Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
  Číslo povolenia: OU-ZA-OSZP3-2016/022461-003/Deb 
  Vydal: Okresný úrad Žilina, dňa 14.06.2016
  Vedúci zberne odpadu: Bc. Juraj Hollý
  Kontakt na zberňu odpadov: +421 41 724 67 49

  Prevádzková doba:
  Pondelok - Piatok 07:00 -15:00 hod