Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Dokumenty na stiahnutie

  Zoznam zmlúv, cenníkov, dokumentov a súborov na stiahnutie

  Rozhodnutia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov 07.04.2021 13:33 81x 309 KB
  2016 Potvrdenie o registrácii - zber a preprava odpadu 16.06.2016 08:58 2194x 1141 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediareň Pov. Chlmec PP 2016 27.07.2016 09:39 1210x 472 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova 20.05.2016 17:07 1532x 2453 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa Považský Chlmec 20.05.2016 17:05 1494x 2310 KB
  2016 Potvrdenie o registrácii 16.06.2016 08:58 1272x 2905 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov 23.06.2016 07:32 1726x 1072 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:32 1675x 1384 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:31 1249x 427 KB
  Rozhodnutie na prepravu NO SR 2016 27.07.2016 09:40 1598x 969 KB
  Rozhodnutie NO okres ZA 2016 27.07.2016 09:41 1522x 1274 KB
  Rozhodnutie prevádkovanie zariadenia Triediareň Pov. Chlmec 2016 27.07.2016 09:41 1065x 859 KB
  Rozhodnutie prevádzkovania zariadenia Kompostáreň Hričov 2016 27.07.2016 09:42 1375x 1032 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Kompostáreň Hričov PP 2016 27.07.2016 09:42 1582x 469 KB
  Rozhodnutie Štiepkovač drevného odpadu zmena PP 2016 27.07.2016 09:42 1133x 486 KB
  Rozhodnutie prevadzkovy poriadok Kompostáreň Chlmec PP 2016 28.07.2016 11:08 1356x 471 KB
  Rozhodnutie súhlas prevádzkovanie Kompostáreň Chlmec 2016 28.07.2016 11:10 1764x 1025 KB
  Rozhodnutie Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia 2016 IP_PP 04.08.2016 09:17 1832x 727 KB
  2017 Rozhodnutie IP Bytča - Mikšová zmena odplynenie 25.08.2017 09:31 830x 1935 KB
  Rozhodnutie zhromažďovanie nebezpečných odpadov 28.09.2016 12:03 1700x 868 KB
  Rozhodnutie IP skládka odpadov PCH 25.01.2017 11:26 1473x 6238 KB
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD PP 25.08.2017 09:32 762x 611 KB
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD zmena 25.08.2017 09:33 832x 780 KB
  Rozhodnutie Inšpekcie životného prostredia BB - Žiar nad Hronom zmena 2017 18.01.2018 13:54 862x 3253 KB
  Rozhodnutie Integrované Povolenie Žiar nad Hronom zmena 2018 VS 14.03.2018 10:15 707x 711 KB
  Potvrdenie o registrácii - zber - obchodovanie - preprava odpadu 28.03.2018 08:21 693x 237 KB
  Rozhodnutie Optická separačná linka 2020 30.11.2020 20:42 202x 608 KB
  Kolaudačné rozhodnutie rekultivácie Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:09 538x 732 KB
  Potvrdenie o uzavretí Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:10 536x 369 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediaca linka s lisovaním Prievidza 03.01.2020 15:54 387x 75 KB
  Rozhodnutie Súhlas Triediaca linka s lisovaním Prievidza 03.01.2020 15:57 491x 82 KB
  Rozhodnutie – zmena IP Skládka odpadov Žiar nad Hronom 28.11.2018 16:10 609x 368 KB
  Rozhodnutie Kompostáreň Hričov Compo 2020 30.11.2020 20:43 204x 316 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka Prievidza zmena 02.04.2019 08:49 702x 426 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov zmena 02.04.2019 08:50 790x 264 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova zmena 02.04.2019 08:52 934x 260 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Považský Chlmec zmena 02.04.2019 08:53 939x 260 KB
  Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia Skládka odpadov Pov. Chlmec 21.05.2019 08:45 840x 545 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova - zmena predĺženie 14.04.2021 20:20 62x 194 KB
  Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu - doplnenie 03.03.2020 08:23 881x 233 KB
  Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - predĺženie 07.04.2021 13:34 85x 435 KB
  Rozhodnutie Zberňa Dolný Hričov - zmena 2020 08.04.2020 14:57 777x 358 KB
  Rozhodnutie Zberňa Považský Chlmec zmena 2020 29.05.2020 15:17 639x 362 KB
  Rozhodnutie Intenzifikácia 2020 - zmena IP BAT 29.05.2020 15:18 748x 381 KB

  Dni čistoty Kysuckého Nového Mesta

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  DNI ČISTOTY MESTA - rozmiestnenie kontajnerov 08.03.2021 11:46 237x 138 KB

  Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina 01.03.2021 15:10 379x 234 KB

  Harmonogram triedeného zberu Bánová - Závodie

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Harmonogram zberu separovaného odpadu Žilina - Závodie a Bánová 05.01.2021 09:43 267x 217 KB

  Prepravný poriadok

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Prepravný poriadok 27.09.2019 15:55 862x 625 KB