Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Dokumenty na stiahnutie

  Zoznam zmlúv, cenníkov, dokumentov a súborov na stiahnutie

  Prepravný poriadok

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Prepravný poriadok 27.09.2019 15:55 106x 625 KB

  Zber elektroodpadu

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Zber elektroodpadu – sobota 14. septembra 2019 03.09.2019 14:16 158x 74 KB

  Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina 21.08.2019 15:58 283x 153 KB

  Harmonogram triedeného zberu Závodie

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Harmonogram triedeného zberu Závodie 2019 08.01.2019 08:53 309x 3115 KB

  Informovanie verejnosti - 2018

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 27.11.2018 16:58 178x 287 KB

  Rozhodnutia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  2016 Potvrdenie o registrácii - zber a preprava odpadu 16.06.2016 08:58 1510x 1141 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediareň Pov. Chlmec PP 2016 27.07.2016 09:39 621x 472 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova 20.05.2016 17:07 1026x 2453 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa Považský Chlmec 20.05.2016 17:05 891x 2310 KB
  2016 Potvrdenie o registrácii 16.06.2016 08:58 898x 2905 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov 23.06.2016 07:32 1020x 1072 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:32 1033x 1384 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:31 886x 427 KB
  Rozhodnutie na prepravu NO SR 2016 27.07.2016 09:40 954x 969 KB
  Rozhodnutie NO okres ZA 2016 27.07.2016 09:41 890x 1274 KB
  Rozhodnutie prevádkovanie zariadenia Triediareň Pov. Chlmec 2016 27.07.2016 09:41 725x 859 KB
  Rozhodnutie prevádzkovania zariadenia Kompostáreň Hričov 2016 27.07.2016 09:42 766x 1032 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Kompostáreň Hričov PP 2016 27.07.2016 09:42 974x 469 KB
  Rozhodnutie Štiepkovač drevného odpadu zmena PP 2016 27.07.2016 09:42 762x 486 KB
  Rozhodnutie prevadzkovy poriadok Kompostáreň Chlmec PP 2016 28.07.2016 11:08 717x 471 KB
  Rozhodnutie súhlas prevádzkovanie Kompostáreň Chlmec 2016 28.07.2016 11:10 1248x 1025 KB
  Rozhodnutie Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia 2016 IP_PP 04.08.2016 09:17 1328x 727 KB
  2017 Rozhodnutie IP Bytča - Mikšová zmena odplynenie 25.08.2017 09:31 449x 1935 KB
  Rozhodnutie zhromažďovanie nebezpečných odpadov 28.09.2016 12:03 1096x 868 KB
  Rozhodnutie IP skládka odpadov PCH 25.01.2017 11:26 879x 6238 KB
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD PP 25.08.2017 09:32 448x 611 KB
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD zmena 25.08.2017 09:33 497x 780 KB
  Rozhodnutie Inšpekcie životného prostredia BB - Žiar nad Hronom zmena 2017 18.01.2018 13:54 466x 3253 KB
  Rozhodnutie Integrované Povolenie Žiar nad Hronom zmena 2018 VS 14.03.2018 10:15 344x 711 KB
  Potvrdenie o registrácii - zber - obchodovanie - preprava odpadu 28.03.2018 08:21 342x 237 KB
  Kolaudačné rozhodnutie rekultivácie Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:09 183x 732 KB
  Potvrdenie o uzavretí Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:10 201x 369 KB
  Rozhodnutie – zmena IP Skládka odpadov Žiar nad Hronom 28.11.2018 16:10 245x 368 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka Prievidza zmena 02.04.2019 08:49 188x 426 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov zmena 02.04.2019 08:50 482x 264 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova zmena 02.04.2019 08:52 482x 260 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Považský Chlmec zmena 02.04.2019 08:53 522x 260 KB
  Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia Skládka odpadov Pov. Chlmec 21.05.2019 08:45 309x 545 KB

  Informovanie verejnosti - 02/2011 – 02/2012

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku (NFP) 11.06.2013 15:13 1963x 422 KB