Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Dokumenty na stiahnutie

  Zoznam zmlúv, cenníkov, dokumentov a súborov na stiahnutie

  Rozhodnutia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Potvrdenie o registrácii - zber, obchod, doprava 15.10.2021 20:36 77x 438 KB
  Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov 07.04.2021 13:33 306x 309 KB
  2016 Potvrdenie o registrácii - zber a preprava odpadu 16.06.2016 08:58 2348x 1141 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediareň Pov. Chlmec PP 2016 27.07.2016 09:39 1339x 472 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova 20.05.2016 17:07 1672x 2453 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa Považský Chlmec 20.05.2016 17:05 1619x 2310 KB
  2016 Potvrdenie o registrácii 16.06.2016 08:58 1405x 2905 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov 23.06.2016 07:32 1882x 1072 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:32 1844x 1384 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:31 1373x 427 KB
  Rozhodnutie na prepravu NO SR 2016 27.07.2016 09:40 1724x 969 KB
  Rozhodnutie NO okres ZA 2016 27.07.2016 09:41 1659x 1274 KB
  Rozhodnutie prevádkovanie zariadenia Triediareň Pov. Chlmec 2016 27.07.2016 09:41 1211x 859 KB
  Rozhodnutie prevádzkovania zariadenia Kompostáreň Hričov 2016 27.07.2016 09:42 1511x 1032 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Kompostáreň Hričov PP 2016 27.07.2016 09:42 1712x 469 KB
  Rozhodnutie Štiepkovač drevného odpadu zmena PP 2016 27.07.2016 09:42 1271x 486 KB
  Rozhodnutie prevadzkovy poriadok Kompostáreň Chlmec PP 2016 28.07.2016 11:08 1487x 471 KB
  Rozhodnutie súhlas prevádzkovanie Kompostáreň Chlmec 2016 28.07.2016 11:10 1955x 1025 KB
  Rozhodnutie Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia 2016 IP_PP 04.08.2016 09:17 1972x 727 KB
  2017 Rozhodnutie IP Bytča - Mikšová zmena odplynenie 25.08.2017 09:31 979x 1935 KB
  Rozhodnutie zhromažďovanie nebezpečných odpadov 28.09.2016 12:03 2093x 868 KB
  Rozhodnutie IP skládka odpadov PCH 25.01.2017 11:26 1821x 6238 KB
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD PP 25.08.2017 09:32 881x 611 KB
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD zmena 25.08.2017 09:33 966x 780 KB
  Rozhodnutie Inšpekcie životného prostredia BB - Žiar nad Hronom zmena 2017 18.01.2018 13:54 1027x 3253 KB
  Rozhodnutie Integrované Povolenie Žiar nad Hronom zmena 2018 VS 14.03.2018 10:15 859x 711 KB
  Potvrdenie o registrácii - zber - obchodovanie - preprava odpadu 28.03.2018 08:21 859x 237 KB
  Rozhodnutie Optická separačná linka 2020 30.11.2020 20:42 356x 608 KB
  Kolaudačné rozhodnutie rekultivácie Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:09 662x 732 KB
  Potvrdenie o uzavretí Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:10 651x 369 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediaca linka s lisovaním Prievidza 03.01.2020 15:54 518x 75 KB
  Rozhodnutie Súhlas Triediaca linka s lisovaním Prievidza 03.01.2020 15:57 634x 82 KB
  Rozhodnutie – zmena IP Skládka odpadov Žiar nad Hronom 28.11.2018 16:10 749x 368 KB
  Rozhodnutie Kompostáreň Hričov Compo 2020 30.11.2020 20:43 333x 316 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka Prievidza zmena 02.04.2019 08:49 921x 426 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov zmena 02.04.2019 08:50 921x 264 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova zmena 02.04.2019 08:52 1102x 260 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Považský Chlmec zmena 02.04.2019 08:53 1080x 260 KB
  Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia Skládka odpadov Pov. Chlmec 21.05.2019 08:45 985x 545 KB
  Rozhodnutie Zberňa odpadov Prievidza 2021 21.10.2021 13:34 56x 226 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova - zmena predĺženie 14.04.2021 20:20 1038x 194 KB
  Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu - doplnenie 03.03.2020 08:23 1047x 233 KB
  Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - predĺženie 07.04.2021 13:34 401x 435 KB
  Rozhodnutie Zberňa Dolný Hričov - zmena 2020 08.04.2020 14:57 940x 358 KB
  Rozhodnutie Zberňa Považský Chlmec zmena 2020 29.05.2020 15:17 762x 362 KB
  Rozhodnutie Intenzifikácia 2020 - zmena IP BAT 29.05.2020 15:18 897x 381 KB

  Zber biologicky rozložiteľného odpadu

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Zber biologicky rozložiteľného odpadu 04.10.2021 10:43 89x 50 KB

  Zber elektroodpadu

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Zber Elektroodpadu 04.10.2021 10:42 109x 56 KB

  Harmonogram triedeného zberu Bánová - Závodie

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Harmonogram zberu separovaného odpadu Žilina - Závodie a Bánová 05.01.2021 09:43 505x 217 KB

  Prepravný poriadok

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Prepravný poriadok 27.09.2019 15:55 995x 625 KB