Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Dokumenty na stiahnutie

  Zoznam zmlúv, cenníkov, dokumentov a súborov na stiahnutie

  Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina 18.08.2020 16:56 593x 221 KB

  Dni čistoty Kysuckého Nového Mesta

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Výzva mesta na zvoz komunálneho odpadu - umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 06.04.2020 09:43 517x 82 KB
  DNI ČISTOTY 19.10. - 26. 10. 2020 19.08.2020 11:48 92x 82 KB

  Informovanie verejnosti

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU 21.02.2020 15:38 244x 114 KB
  Oznam mesta Žiliny - ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU 21.02.2020 15:39 543x 714 KB

  Prepravný poriadok

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Prepravný poriadok 27.09.2019 15:55 675x 625 KB

  Harmonogram triedeného zberu Závodie

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Harmonogram triedeného zberu Závodie 2019 08.01.2019 08:53 580x 3115 KB

  Informovanie verejnosti - 2018

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 27.11.2018 16:58 397x 287 KB

  Rozhodnutia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  2016 Potvrdenie o registrácii - zber a preprava odpadu 16.06.2016 08:58 1760x 1141 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediareň Pov. Chlmec PP 2016 27.07.2016 09:39 1060x 472 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova 20.05.2016 17:07 1356x 2453 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa Považský Chlmec 20.05.2016 17:05 1339x 2310 KB
  2016 Potvrdenie o registrácii 16.06.2016 08:58 1115x 2905 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov 23.06.2016 07:32 1521x 1072 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:32 1468x 1384 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:31 1085x 427 KB
  Rozhodnutie na prepravu NO SR 2016 27.07.2016 09:40 1385x 969 KB
  Rozhodnutie NO okres ZA 2016 27.07.2016 09:41 1331x 1274 KB
  Rozhodnutie prevádkovanie zariadenia Triediareň Pov. Chlmec 2016 27.07.2016 09:41 918x 859 KB
  Rozhodnutie prevádzkovania zariadenia Kompostáreň Hričov 2016 27.07.2016 09:42 1203x 1032 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Kompostáreň Hričov PP 2016 27.07.2016 09:42 1433x 469 KB
  Rozhodnutie Štiepkovač drevného odpadu zmena PP 2016 27.07.2016 09:42 968x 486 KB
  Rozhodnutie prevadzkovy poriadok Kompostáreň Chlmec PP 2016 28.07.2016 11:08 942x 471 KB
  Rozhodnutie súhlas prevádzkovanie Kompostáreň Chlmec 2016 28.07.2016 11:10 1491x 1025 KB
  Rozhodnutie Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia 2016 IP_PP 04.08.2016 09:17 1683x 727 KB
  2017 Rozhodnutie IP Bytča - Mikšová zmena odplynenie 25.08.2017 09:31 659x 1935 KB
  Rozhodnutie zhromažďovanie nebezpečných odpadov 28.09.2016 12:03 1368x 868 KB
  Rozhodnutie IP skládka odpadov PCH 25.01.2017 11:26 1150x 6238 KB
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD PP 25.08.2017 09:32 620x 611 KB
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD zmena 25.08.2017 09:33 682x 780 KB
  Rozhodnutie Inšpekcie životného prostredia BB - Žiar nad Hronom zmena 2017 18.01.2018 13:54 669x 3253 KB
  Rozhodnutie Integrované Povolenie Žiar nad Hronom zmena 2018 VS 14.03.2018 10:15 547x 711 KB
  Potvrdenie o registrácii - zber - obchodovanie - preprava odpadu 28.03.2018 08:21 528x 237 KB
  Kolaudačné rozhodnutie rekultivácie Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:09 368x 732 KB
  Potvrdenie o uzavretí Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:10 390x 369 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediaca linka s lisovaním Prievidza 03.01.2020 15:54 236x 75 KB
  Rozhodnutie Súhlas Triediaca linka s lisovaním Prievidza 03.01.2020 15:57 283x 82 KB
  Rozhodnutie – zmena IP Skládka odpadov Žiar nad Hronom 28.11.2018 16:10 434x 368 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka Prievidza zmena 02.04.2019 08:49 387x 426 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov zmena 02.04.2019 08:50 644x 264 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova zmena 02.04.2019 08:52 705x 260 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Považský Chlmec zmena 02.04.2019 08:53 732x 260 KB
  Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia Skládka odpadov Pov. Chlmec 21.05.2019 08:45 634x 545 KB
  Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu - doplnenie 03.03.2020 08:23 651x 233 KB
  Rozhodnutie Zberňa Dolný Hričov - zmena 2020 08.04.2020 14:57 537x 358 KB
  Rozhodnutie Zberňa Považský Chlmec zmena 2020 29.05.2020 15:17 396x 362 KB
  Rozhodnutie Intenzifikácia 2020 - zmena IP BAT 29.05.2020 15:18 463x 381 KB

  Informovanie verejnosti - 02/2011 – 02/2012

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku (NFP) 11.06.2013 15:13 2523x 422 KB