Certifikovaný systém

  Environmentálneho manažérstva
  ISO 14001
  Viac...
  Objednávky veľkokapacitných kontajnerov

  tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

  PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY A KOMPOZITNÉ OBALY

  Separovaný zber
  odpadu
  Viac...
  Údržba zelene

  Sídlisková zeleň aj mestské parky

  Viac...

  Zberňa odpadu

  Po-Pia: 10.00-18.00h, So: 8.00-12.00h

  Viac...

  Dokumenty na stiahnutie

  Zoznam zmlúv, cenníkov, dokumentov a súborov na stiahnutie

  Rozhodnutia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  2023
  OZV Natur-Pack 2022 - 2 polrok Zverejňované údaje 28.02.2023 11:58 34x 175 KB
  OZV Elekos 2022 - 2 polrok Zverejňované údaje 28.02.2023 11:57 30x 174 KB
  2022
  Rozhodnutie - Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom zmena integrovaného povolenia 06.12.2022 16:23 57x 334 KB
  Rozhodnutie SIZP integrované povolenie zmena - Intenzifikácia Dolný Hričov 24.11.2022 13:10 59x 644 KB
  Zmena rozhodnutia Okresného úradu - Optická separačná linka 18.02.2022 09:00 345x 232 KB
  Zmena rozhodnutia Okresného úradu - Zberne odpadov Dolný Hričov 02.02.2022 14:18 362x 182 KB
  Rozhodnutie Zberne odpadov Dolný Hričov NO platné od 1.1.22 12.01.2022 19:50 664x 393 KB
  2021
  Prevádzkový poriadok Zberňa odpadov Žilina - Jánošíková 28.12.2021 13:39 961x 683 KB
  Prevádzkový poriadok Zberňa odpadov Žilina - Považský Chlmec 28.12.2021 13:38 711x 664 KB
  Rozhodnutie Zberňa odpadov Prievidza 2021 21.10.2021 13:34 854x 226 KB
  Potvrdenie o registrácii - zber, obchod, doprava 15.10.2021 20:36 419x 438 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova - zmena predĺženie 14.04.2021 20:20 1251x 194 KB
  Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - predĺženie 07.04.2021 13:34 621x 435 KB
  Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov 07.04.2021 13:33 594x 309 KB
  2020
  Rozhodnutie Kompostáreň Hričov Compo 2020 30.11.2020 20:43 549x 316 KB
  Rozhodnutie Optická separačná linka 2020 30.11.2020 20:42 621x 608 KB
  Rozhodnutie Intenzifikácia 2020 - zmena IP BAT 29.05.2020 15:18 1138x 381 KB
  Rozhodnutie Zberňa Považský Chlmec zmena 2020 29.05.2020 15:17 973x 362 KB
  Rozhodnutie Zberňa Dolný Hričov - zmena 2020 08.04.2020 14:57 1189x 358 KB
  Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu - doplnenie 03.03.2020 08:23 1325x 233 KB
  Rozhodnutie Súhlas Triediaca linka s lisovaním Prievidza 03.01.2020 15:57 885x 82 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediaca linka s lisovaním Prievidza 03.01.2020 15:54 739x 75 KB
  2019
  Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia Skládka odpadov Pov. Chlmec 21.05.2019 08:45 1369x 545 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Považský Chlmec zmena 02.04.2019 08:53 1366x 260 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova zmena 02.04.2019 08:52 1419x 260 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov zmena 02.04.2019 08:50 1230x 264 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka Prievidza zmena 02.04.2019 08:49 1421x 426 KB
  2018
  Rozhodnutie – zmena IP Skládka odpadov Žiar nad Hronom 28.11.2018 16:10 1001x 368 KB
  Potvrdenie o uzavretí Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:10 886x 369 KB
  Kolaudačné rozhodnutie rekultivácie Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec 28.11.2018 16:09 929x 732 KB
  Potvrdenie o registrácii - zber - obchodovanie - preprava odpadu 28.03.2018 08:21 1100x 237 KB
  Rozhodnutie Integrované Povolenie Žiar nad Hronom zmena 2018 VS 14.03.2018 10:15 1113x 711 KB
  Rozhodnutie Inšpekcie životného prostredia BB - Žiar nad Hronom zmena 2017 18.01.2018 13:54 1312x 3253 KB
  2017
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD zmena 25.08.2017 09:33 1185x 780 KB
  2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD PP 25.08.2017 09:32 1116x 611 KB
  2017 Rozhodnutie IP Bytča - Mikšová zmena odplynenie 25.08.2017 09:31 1260x 1935 KB
  Rozhodnutie IP skládka odpadov PCH 25.01.2017 11:26 2370x 6238 KB
  2016
  Rozhodnutie zhromažďovanie nebezpečných odpadov 28.09.2016 12:03 2355x 868 KB
  Rozhodnutie Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia 2016 IP_PP 04.08.2016 09:17 2244x 727 KB
  Rozhodnutie súhlas prevádzkovanie Kompostáreň Chlmec 2016 28.07.2016 11:10 2253x 1025 KB
  Rozhodnutie prevadzkovy poriadok Kompostáreň Chlmec PP 2016 28.07.2016 11:08 1707x 471 KB
  Rozhodnutie Štiepkovač drevného odpadu zmena PP 2016 27.07.2016 09:42 1509x 486 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Kompostáreň Hričov PP 2016 27.07.2016 09:42 1949x 469 KB
  Rozhodnutie prevádzkovania zariadenia Kompostáreň Hričov 2016 27.07.2016 09:42 1777x 1032 KB
  Rozhodnutie prevádkovanie zariadenia Triediareň Pov. Chlmec 2016 27.07.2016 09:41 1456x 859 KB
  Rozhodnutie NO okres ZA 2016 27.07.2016 09:41 1901x 1274 KB
  Rozhodnutie na prepravu NO SR 2016 27.07.2016 09:40 1934x 969 KB
  Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediareň Pov. Chlmec PP 2016 27.07.2016 09:39 1558x 472 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov 23.06.2016 07:32 2170x 1072 KB
  2016 Potvrdenie o registrácii - zber a preprava odpadu 16.06.2016 08:58 2609x 1141 KB
  2016 Potvrdenie o registrácii 16.06.2016 08:58 1636x 2905 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:32 2120x 1384 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka T+T Prievidza 23.05.2016 14:31 1595x 427 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova 20.05.2016 17:07 1901x 2453 KB
  Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa Považský Chlmec 20.05.2016 17:05 1859x 2310 KB

  Prepravný poriadok

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  2019
  Prepravný poriadok 27.09.2019 15:55 1258x 625 KB

  Certifikáty ISO

  Názov dokumentu Zverejnené Stiahnuté Veľkosť
  2021
  2021 Certifikát 9001_14001 20.01.2021 15:23 44x 178 KB
  2021 Certifikát 45001 20.01.2021 15:23 37x 167 KB
  2020
  2020 Certifikát 9001 14001 20.01.2020 15:59 32x 190 KB
  2020 Certifikát 45001 20.01.2020 15:26 24x 179 KB
  2018
  2018 Certifikát 18001 20.01.2018 15:26 17x 229 KB
  2017
  2017 Certifikát 9001 14001 20.01.2017 15:26 17x 230 KB
  2015
  2015 Certifikát 18001 20.01.2015 15:26 18x 192 KB
  2014
  2014 Certifikát 9001 14001 20.01.2014 15:23 19x 218 KB
  2012
  2012 Certifikát 18001 20.01.2012 15:26 18x 192 KB
  2011
  2011 Certifikát 9001 14001 20.01.2011 15:26 19x 181 KB
  2008
  2008 Certifikát 9001 14001 20.01.2008 15:26 20x 182 KB
  2005
  2005 Certifikát 9001 14001 20.01.2005 15:26 18x 318 KB