Slide 1

T+T, a.s.

Životné prostredie by malo zostať také prirodzené a krásne ako je len možné. Triedením a recykláciou odpadu môžete významnou mierou prispieť aj vy.

Slide 1

Zberný dvor

Po - Pia: 10.00 - 18.00h.,
So: 8.00 - 12.00h.

Slide 1

40 000 ton

komunálneho odpadu ročne spracujeme
na alternatívne palivo pre cementárne

Slide 1

Veľkokapacitné kontajnery

OBJEDNÁVKY:
tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

Slide 1

Prečo separovať?

Efektívne zhodnocovanie - trvalá udržateľnosť
s nízkou environmentálnou záťažou

previous arrow
next arrow

Separovanie odpadu

Separovaný zber odpadu zaznamenal v celom regióne
vzostup v počte separovaných komodít a ich objeme,
v meste Žilina zvlášť spustením realizácie projektu
„Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“,
podporeného Recyklačným fondom.

Triedený zber

SKLO

Možno vkladať:
Fľaše z nápojov biele
aj farebné, obalové sklo
z potravín, tabuľové sklo
z okien – nie drôtené.

Nevkladajte!
Keramiku a porcelán,
sklenené obaly znečistené
chemikáliami a olejmi,
žiarivky, obrazovky
televízorov a počítačov,
sklo s obsahom kovov,
sklobetón, autosklá, poháre
a kuchynské nádoby
z varného skla, drôtené
sklo, kovové obaly
vyrobené z viacerých
druhov materiálu,
komunálny odpad.

PLASTY

Možno vkladať:
PET fľaše farebné a biele
-stlačené alebo zošliapnuté,
čisté plastové obaly
zo saponátov, rastlinných
olejov, potravín, destilovanej
vody, podobné obaly
označené v spodnej časti
skratkami: HD-PE, PE-HD,
PE, PP, PET.

Nevkladajte!
PET fľaše a plastové obaly
znečistené olejmi
a chemikáliami, tégliky
z jogurtov a masla,
mikroténové vrecká a tašky,
plasty s obsahom kovu,
plystyrén, iný plastový
odpad z domácností,
komunálny odpad.

KOVOVÉ
OBALY

Možno vkladať:
Konzervy, nápojové
plechovky, kovové obaly,
alobalové a hliníkové časti
obalov bez plastov alebo
papiera, zbavené zvyškov
potravín, prípadne
vypláchnuté.

Nevkladajte!
Kovové obaly vyrobené
z viacerých druhov
materiálu, komunálny
odpad.

PAPIER

Možno vkladať:
Noviny, časopisy,
kancelársky papier, zošity,
poskladané krabice
a kartóny, reklamné letáky
a pod.

Nevkladajte!
Použité hygienické potreby,
mokrý, znečistený, mastný,
asfaltový a voskový papier,
celofán a komunálny
odpad.

KOMPOZITNÉ
OBALY

Možno vkladať:
Čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: C/PAP. Nápojové kartóny vhadzujte zošliapnuté.

Nevkladajte!
Polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zbytkami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácností.

PROJEKT

Intenzifikácia
zhodnotenia
a energetického
využitia
komunálneho
odpadu
(Fotogaléria)

PROJEKT

Separovaný zber
odpadu
(Fotogaléria)

OBJEDNÁVKY VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Tel.: 0908 936 376
/ 0908 936 375
teate@t-t.sk