Slide 1

T+T, a.s.

Životné prostredie by malo zostať také prirodzené a krásne ako je len možné. Triedením a recykláciou odpadu môžete významnou mierou prispieť aj vy.

Slide 1

Zberný dvor

Po - Pia: 10.00 - 18.00h.,
So: 8.00 - 12.00h.

Slide 1

40 000 ton

komunálneho odpadu ročne spracujeme
na alternatívne palivo pre cementárne

Slide 1

Veľkokapacitné kontajnery

OBJEDNÁVKY:
tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

Slide 1

Prečo separovať?

Efektívne zhodnocovanie - trvalá udržateľnosť
s nízkou environmentálnou záťažou

previous arrow
next arrow

Údržba zelene

Na území mesta Žiliny je každoročne vysadených
viac ako 50 tisíc živých kvetov.

Stredisko údržby zelene sídli na Jánošíkovej ulici v Žiline. Spoločnosť udržuje v meste Žilina centrálnu mestskú zónu a sídliská Hliny. O mestskú zeleň sa trvalo stará viac ako 30 stálych zamestnancov a počas sezóny je zamestnaných ďalších 20 pracovníkov. 

Sídlisková zeleň si vyžaduje starostlivosť na úrovni mestských parkov. Veľkú pozornosť venuje stredisko trávnatým plochám, ktoré sú postupne rekultivované a taktiež stromovej zeleni či už vo forme stromoradí alebo solitérom. Stredisko zabezpečuje aj čistotu verejnej zelene tým, že pravidelne vykonáva dozber nečistôt z trávnikov (papier, igelity) a tieto sú dva krát ročne pohrabané a po každom kosení prevzdušnené. 

Na území mesta Žiliny je každoročne vysadených viac ako 50 tisíc živých kvetov, pričom sú kvetinové záhony sústredené väčšinou v centrálnej mestskej zóne a je záujmom spoločnosti T+T, a.s. rozšíriť túto kvetinovú výsadbu aj do obytných sídlisk. Stredisko údržby má dobudovanú aj projektovú kanceláriu a pre svoju potrebu aj úspešne realizuje svoje zelené projekty či už pri nových rodinných domoch, pri obnove parkov alebo pri prieťahových komunikáciách. Technicky je stredisko vybavené kosačkami Etesia, nákladnými vozidlami MERCEDES s naťahovacím systémom kontajnerov, mechanizmami Komatsu či UNC.

PROJEKT

Intenzifikácia
zhodnotenia
a energetického
využitia
komunálneho
odpadu
(Fotogaléria)

PROJEKT

Separovaný zber
odpadu
(Fotogaléria)

OBJEDNÁVKY VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Tel.: 0908 936 376
/ 0908 936 375
teate@t-t.sk