Slide 1

T+T, a.s.

Životné prostredie by malo zostať také prirodzené a krásne ako je len možné. Triedením a recykláciou odpadu môžete významnou mierou prispieť aj vy.

Slide 1

Zberný dvor

Po - Pia: 10.00 - 18.00h.,
So: 8.00 - 12.00h.

Slide 1

40 000 ton

komunálneho odpadu ročne spracujeme
na alternatívne palivo pre cementárne

Slide 1

Veľkokapacitné kontajnery

OBJEDNÁVKY:
tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

Slide 1

Prečo separovať?

Efektívne zhodnocovanie - trvalá udržateľnosť
s nízkou environmentálnou záťažou

previous arrow
next arrow

Zneškodňovanie odpadu

Zabezpečujeme pravidelný monitoring vplyvu
skládok odpadov na pozemné a povrchové vody,
priesakové kvapaliny a tvorbu a zloženie
skládkových plynov.

Spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný:

Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec
Skládka odpadov Bytča – Mikšová
Skládka odpadov Žiar nad Hronom

Skládky odpadov slúžia na zneškodňovanie odpadov kategórie „O“ (ostatný odpad) podľa schválených prevádzkových poriadkov príslušným OÚ OŽP. Na skládkach odpadov pracuje viac ako dve desiatky pracovníkov, ktorí zabezpečujú kompletný servis od váženia, evidencie odpadu, hutnenia odpadu (kompaktor Hanomag, Catepilar), rekultivácie skládky za jej súčasnej prevádzky. Oprávnená organizácia vykonáva pravidelný monitoring vplyvu skládok odpadov na pozemné a povrchové vody, priesakové kvapaliny a tvorbu a zloženie skládkových plynov.

 

Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec

Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec je definitívne uzatvorená a zrekultivovaná. Na skládke bude realizovaný monitoring po dobu 30 rokov v súlade s platnou legislatívou.

 

Skládka odpadov Bytča – Mikšová

Skládka odpadov je uzatvorená z dôvodu jej naplnenia. V súčasnosti prebieha príprava jej rekultivácie.

 

Skládka odpadov Žiar nad Hronom

Skládka odpadov je uzatvorená z dôvodu jej zaplnenia. V súčasnosti prebieha príprava rekultivácie skládky a súčasne je budovaná Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom.

„Zrekultivovaná Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec”

PROJEKT

Intenzifikácia
zhodnotenia
a energetického
využitia
komunálneho
odpadu
(Fotogaléria)

PROJEKT

Separovaný zber
odpadu
(Fotogaléria)

OBJEDNÁVKY VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Tel.: 0908 936 376
/ 0908 936 375
teate@t-t.sk